Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Terapeutické lasery procházejí řadu let neustálým vývojem a zdokonalováním. Pokrok techniky umožňuje konstruovat lasery s takovými vlastnostmi, které by byly před několika málo lety nedosažitelné nebo nezaplatitelné. Jako laserový scanner označujeme zařízení, které rozmítá světelný paprsek po ozařovaném povrchu.
V dermatologii a kosmetologii jsou scannery velmi ceněny, protože umožňují ozařovat velké plochy po dlouhou dobu, což by bylo při použití ruční sondy velmi nepraktické a zdlouhavé.
Málokdo si uvědomuje, že to je jen jedna z předností scanneru, ta méně významná. Mnohem důležitější je efekt, který v organismu vyvolává ozařování velkých souvislých ploch. Projevuje se nápadným zvýšením pozitivního účinku laserového ošetření, které nevysvětlíme pouhým součtem vyzářné energie. Odezva je mnohem výraznější a rychlejší. Kladné účinky na jednotlivé oblasti tkáně se totiž vzájemně násobí. Tomuto efektu říkáme synergický účinek laserového scanneru.
Běžné scannery vyzařují jeden paprsek laserového světla. Ten je počítačově řízenou soustavou zrcadel rozmítán po ozařovaném povrchu, asi jako když při kreslení tužkou šrafujeme plochu papíru. Tyto lasery dosahují velké koncentrace výkonu paprsku a proto se ideálně uplatňují při ošetřování relativně rovinných ploch například v ortopedii, fyzioterapii a všude tam, kde je žádoucí dosáhnout velké hloubky průniku. V dermatologii a kosmetologii je velká koncentrace výkonu spíše bezpečnostní překážkou, navíc nedokáže jednopaprskový scanner rovnoměrně ozářit kulaté či vypouklé plochy například lidského obličeje.
Pro tyto případy byl vyvinut tzv. panoramatický scanner, který je sestaven z dvanácti až dvaceti čtyř vzájemně nezávislých laserových zářičů, sestavených do myšleného oblouku. Jednotlivé paprsky tak dopadají na ozářenou plochu vždy přibližně kolmo, tedy s největší možnou účinností. Mikroprocesorem řízený pohonný mechanismus pak celým tímto vějířem laserů pohybuje tak, aby žádný z bodů ozařované plochy nebyl vynechán.

Výhody scanneru lasocare Panorama:

  • Rovnoměrně rozprostřená hustota dopadajícího paprsku zamezuje nežádoucí přetížení organismu
  • Kolmý úhel dopadu jednotlivých laserových paprsků na povrch efektivně snižuje ztráty odrazem
  • Bezpečnost. Zůstává v “kosmetologické” bezpečnostní třídě 3R, nevyžaduje stavební úpravy
  • Využití velkoplošné synergie zvyšuje účinek mnohem výrazněji, než zvyšování výkonu
  • Elegantní vzhled, nápaditý design
  • Velmi snadná intuitivní obsluha
  • Uvolní Vám obě ruce.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.