BIOCON 1000

Magnetická periferní neurostimulace

Co je to?

BIOCON 1000 RPMS – to je repetitivní periferní magnetická stimulace. Neinvazivní neurostimulační metoda RPMS využívá Faradayův zákon – v silném magnetickém poli vzniká na nervových drahách velmi účinný elektrický impulz. Tím dochází k depolarizaci motorických a senzorických zakončení. V centrálním nervovém systému vzniká zpětná vazba, vedoucí k rytmické svalové kontrakci svalu i v případě, že jej pacient není schopen svou vůlí ovládat nebo lokalizovat. Na rozdíl od transkutánní elektrostimulace (TENS) není u metody RPMS impulz veden cestou nejnižšího odporu po povrchu svaloviny, nýbrž proniká do celého objemu stimulované tkáně.

K čemu slouží?

BIOCON-1000 W se využívá především v neurologii a ortopedii. V této oblasti umožňuje metoda posilování velmi obtížně trénovatelných svalů, regeneraci pomocných svalů bez pohybu kloubu, využívá se při bolestech zad, ploténkových problémech, svalových bolestech a artrózách. Pro účinnost terapie není rozhodující energie, ale strmost náběhu tvorby magnetického pole. Na rozdíl od TENS probíhají vzruchy jak směrem ke svalu, tak směrem k CNS. Výhodou je jinými napodobujícími přístroji dosud nepřekonaná účinnost, protože příkazy svalům jsou předávány nativním způsobem. Svaly jsou optimálně vytíženy tak, aby nedocházelo k jejich přetěžování. Hloubka průniku se pohybuje okolo 10 cm (BIOCON- 1000).

Pro koho?

Zbavme svět bolestí! BIOCON 1000 je pro všechny, kteří trpí chronickými bolestmi a potížemi pohybového ústrojí, zejména plotének, kloubů a svalových úponů.

Jak působí?

Ošetření přístrojem Biocon 1000 je bezbolestné a pocitově příjemné, přestože pacient stimulaci velmi aktivně vnímá jako zřetelné stahy, podobající se velmi účinné hloubkové masáži. Během procedury se mění intenzita i frekvence pulzů podle přesně zvoleného programu v počítači přístroje. Změnou parametrů může obsluha účinek přizpůsobit požadavkům konkrétního pacienta a léčebného postupu.

Indikace

Ploténky
Úponové bolesti šlach
Syndrom zamrzlého ramene
Regenerace hypertonických zádových svalů
Degenerativní stavy kloubů
Chronické bolesti pohybového aparátu

Kontraindikace

Kardiostimulátor

Proč chodit na Biocon 1000?

Výhody systému BioCon-1000Pro

  • neinvazivní metoda
  • výrazný, příjemný pocit
  • vynikající spontánní akceptance u pacientů
  • působí i přes šatstvo, pacienta není nutno svlékat
  • žádné kontaktní elektrody, žádné natírání vodivým gelem
  • nevyžaduje přítomnost lékaře

Pro neurostimulaci pánevního dna: