Ve spolupráci s Ústavem technologie tuků, tenzidů a kosmetiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně jsme připravili několik odborných videopřednášek pro studenty kosmetologie na UTB Zlín. Tyto Vás budou zajímat:

UTB Zlin Univerzita TB