ARGENTUM forte

Laserová linie se zvýšenou účinností

Co je to?
Argentum Forte

je pozoruhodně technicky zpracovaná a velmi spolehlivá celokovová laserová sonda se zvýšeným světelným výkonem 30 mW! Již u její předchůdkyně , sondy Argentum, se velmi osvědčil zkosený tvar výstupního otvoru pro zamezení nežádoucích odlesků paprsku. Tato sonda však na ošetřovaném povrchu nevytváří malou plošku, nýbrž intenzivní světelný pruh s pravidelným rozložením výkonu po celé jeho šířce.
Důležité: červená vlnová délka 645 nanomerů samozřejmě umožňuje účinnou aktivaci omlazovacího laserového gelu LASOCARE® 645 nm.

K čemu slouží?

Na rozdíl od vývojově starší a menší sondy Argentum možňuje sonda Argentum Forte velmi přesný PLOŠNÝ osvit velkých nerovných a obtížně přístupných ploch. Zkosený tvar výstupního otvoru zamezuje nežádoucím odleskům paprsku, zachovává jeho čistotu a přesně vymezuje oblast působení na kožním povrchu.

Pro koho?

Sonda Argentum Forte je určena pokročilým kosmetičkám, vyžadujícím zvýšenou účinnost a rychlost laserového ošetření. Vhodná pro pečovatelskou službu pro prevenci dekubitů a artritických projevů malých a středních kloubů. Vynikající při regeneraci obtížných případů v manikůře a pedikůře. Je vhodná pro náročné domácí a mobilní použití na cestách.

Jak působí?

Sondu Argentum Forte sice v ruce držíme podobně jako psací pero, ale její sklon k ošetřovanému povrchu je vždy KOLMÝ! Laserový paprsek proniká pod kůži správně jen tehdy, pokud na povrch dopadá KOLMO, tedy pod úhlem 90°. V takovém případě je vysoká jakost optiky a zvýšená účinnost laserového paprsku využita nejúčinněji a hloubka průniku laserového světla se pohybuje mezi 30 až 35 milimetry!

Indikace:

– plošné ošetření obličeje (vrásky)
– popáleniny (i sluneční a chemické)
– omrzliny
– jizvy a pajizévky (strie)
– profylaxe zanícených aknetických pustulí
– ekzematické projevy
– dekubity
– kompatibilní s gelem Lasocare 645

Zajímavá vlastnost:

Poprvé je zde použita štěrbinová optika, která laserový paprsek formuje do jasně definované linie s pravidelným rozložením jasu po celé šíři ošetřované plochy. Vykrytí ošetřované plochy je tak dokonale pravidelné a nezávislé
na orientaci a smyslu pohybu nad ošetřovaným povrchem. Sonda se tak odlišuje od všech dosud vyráběných lineárních zářičů. Dokonalé vyvážení kovového pozdra zaručuje správnou ergonomiku práce s laserem.

 

 

 

 

 

Zdroj záření: laserová dioda
Vlnová délka: 645 nm
Světelný výkon: 30 mW
Druh optiky: štěrbinová
Laserová třída: III B
Hmotnost: 280 g
Rozměry: 170×15 mm
Provozní režim: kontinuální
Přístrojová třída: II typu BF
Kompatibilita: gel Lasocare

 

Pro náročnější případy může být vhodnější tento scanner: