Lasocare® 645 nm

Světlocitlivý laserový omlazovací gel

Co je to?

Gel Lasocare® 645 nm je světlocitlivý přípravek, který výrazně násobí účinnost použitého laseru. Obsahuje kombinaci ušlechtilých mléčných enzymů a látek citlivých na laserové světlo červené barvy 645 nm. Na trhu se nachází četné napodobeniny, Lasocare® 645 nm je však jediný laserem aktivovaný gel na trhu.
Vývoj gelu trval 12 let a jeho optimální složení je udržováno sérií přísných mechanismů kontroly kvality.

K čemu slouží?

Působení jakéhokoli laseru bez použití gelu Lasocare® 645 nm vyvolává potřebnou regeneraci až s jistým zpožděním a účinek po několika dnech přestává být dostatečně zřetelný. To je častá a vcelku oprávněná výtka na adresu laserové terapie. Gel Lasocare® 645 nm proto pronikavě zvyšuje účinnost a hlavně trvanlivost působení laserového světla na buňky pleťové tkáně. Správně a pravidelně nanášený gel prodlouží účinek laserového ošetření na dobu třiceti až čtyřiceti dnů.

Pro koho?

Gel Lasocare® 645 nm je určen především pro dva hlavní okruhy kosmetologické péče. Proti vráskám
(kromě mimických) a proti akné (i velmi obtížné případy).
Pro vysoký obsah lactoferrinu je vhodný také na ošetření popálenin, jizev a podobných útvarů, uvedených v odstavci „Indikace“. Pozor: gel z hygienických důvodů neaplikujeme na mokvavou a nezhojenou tkáň.

Jak působí?

Gel Lasocare® 645 nm obsahuje kombinaci vzácného enzymu lactoperoxidázy a opticky aktivního lactoferrinu. Po osvitu laserovým světlem vhodné vlnové délky začne tato směs produkovat kyslík a působí tak na rekonstrukci kolagenních nosných struktur povadající pleti. Současně odstraní z povrchu pleti stopy železa, které potřebují aknetické bakterie ke své látkové výměně. Tím bakterielní kultura pomalu vymizí a s ní i výskyt aknetických pustulí. Protože nebyla použita žádná agresivní dezinfekční činidla, antibiotika či kortikoidy, proběhne tento proces bez následných nežádoucích účinků a nedochází ke vniku bakterielní rezistence.

Indikace

– vrásky a ochablá kůže
– zanícené aknetické pustule
– vyrovnání kyslíkového dluhu pleti
– popáleniny a omrzliny
– regenerace po chem. peelingu
– ošetření slunečních popálenin
–  jizvy a pajizévky (strie)

Zajímavá vlastnost:

Gel Lasocare® potřebuje aktivaci vysoce koherentním laserem vlnové délky (barvy) 645 nm. Tím se začne enzym lactoperoxidáza rozpadat na molekulární kyslík, vodu a oxid uhličitý. Kyslík je hladově absorbován strukturami kolagenních vláken, které jej nutně potřebují k rekonstrukci svých pružných spojovacích prvků. Voda způsobuje velmi účinnou hydrataci a její spojení s oxidem uhličitým zvyšuje kyselost pleti a stimuluje se čistící schopnost kůže. Chytré využití triku matky Přírody.

Druh substance: vodný gel
Vlnová délka: 645 nm
Tolerance: 3 nm
Balení: tuba 12.8 ml
Hmotnost: ca. 15 g
Rozměry: D=20 L=90 mm
Expirace neotevřená: 3 roky, tma
Expirace otevřená: 60 dní chlad
Samostatné použití: ne
Kolidující přípravky: ne

Tento gel potřebuje pro svou aktivaci osvit některou sondou Lasocare®: